LOSA M bok 10,5

LOSA S bok 6

grubość | 1 cm lub 1,4 cm

CENA od 773 zł /m2

HEXA M bok 7

HEXA S bok 6

grubość | 1 cm lub 1,4 cm

CENA od 712 zł /m2

KITE 8,5 x 10

grubość | 1 cm lub 1,4 cm

CENA od 1078 zł /m2

ARAB 12 x 12

grubość | 1 cm lub 1,4 cm

CENA od 846 zł /m2

T-DROP 9 x 14

grubość | 1 cm lub 1,4 cm

CENA od 849 zł /m2

FISH SCALE 12,5 x 11,5

grubość | 1 cm lub 1,4 cm

CENA od 779 zł /m2

REALIZACJE Z WYKORZYSTANIEM PŁYTEK MOZAIKOWYCH

SQUARE 7 x 7

5 x 5

grubość | 1 cm lub 1,4 cm

CENA od 622 zł /m2